حجیم شدن دولت برای کشور مفید نیست

وی بیان کرد: آسیب‌های اجتماعی تنوع دارند که دامنه آن از لاابالی‌گری تا حاشیه‌نشینی را شامل می‌شود و البته باید توجه داشت که حل همه این موضوعات یک نسخه واحد ندارند مگر در برخی امور که فصلی مشترک دارند. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی از آسیب‌های ...