۴ نقل قولی که سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان را نشان می‌دهد

سرویس سیاسی فردا: تجربه مدیریتی اصلاح طلبان نشان می‌دهد هرگاه به قدرت برسند با نزاع و درگیری‌های درون گروهی به قلع و قمع یکدیگر می‌پردازند و به طور کلی خدمت برای مردمی را که به انان اعتماد کردند فراموش می‌کنند. مهم‌ترین شاهد این ادعا موضوع منحل شدن شورای شهر ...