بازگشایی دفتر امور حج ایران در عربستان +عکس

دو هفته پس از حضور زائران ایرانی در عربستان برای شرکت در مناسک حج، تابلوی حج ایران که پس از قطع روابط سیاسی ازسوی عربستان، پایین آورده شده بود، دوباره نصب شد.به گزارش ایسنا، دفتر امور حج زائران ایرانی دو سال پیش پس از قطع روابط دیپلماتیک عربستان با ...