یک سؤال مهم از دلال ورشکسته مذاکره

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در اخبار ویژه خود اورده است: دست ترامپ رو شده/چرا روزنامه اجاره‌ای ناراحت است؟! تأکید مدیر مسئول روزنامه کیهان بر دیوانه نبودن ترامپ و فریبکاری و اخاذی رئیس‌جمهور آمریکا از این طریق، موجب عصبانیت روزنامه زنجیره‌ای شد که سردبیر آن به آمریکا گریخته و پناهندگی گرفته است. روزنامه ...