رسانه‌های نوین و حاکمیت ملی

به گزارش مشرق؛ صیانت از حاکمیت ملی و استقلال سیاسی یک کشور جزء ضرورت‌های یک نظام باثبات می‌باشد ثباتی که لازمه پیشرفت و تعالی هر ملت است. انقلاب‌های ساختگی ، رژیم‌های وابسته ،  حاکمان فاسد  تضمین‌کننده راه نفوذ و تسلط قدرت‌های بزرگ‌تر بر قدرت‌های منطقه‌ای و محلی است . الگوی ثابتی برای ...